สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2/หัวหน้า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ