สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

12 มิถุนายน 2567 ศตม.9.3 สุรินทร์ จัดกิจกรรมให้สุขศึกษาการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ