สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

สถาบันบำราศนราดูร ได้รับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 ราย ถือเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ของสถาบันฯ โดยเป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 57 ปี ได้รับการประสานงานผ่านสภากาชาดไทย และทีมผ่าตัดจากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ผ่าตัดไตได้ 2 ข้างสำเร็จ

สถาบันบำราศนราดูร ได้รับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 ราย ถือเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ของสถาบันฯ โดยเป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 57 ปี ได้รับการประสานงานผ่านสภากาชาดไทย และทีมผ่าตัดจากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ผ่าตัดไตได้ 2 ข้างสำเร็จ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องผ่าตัด สถาบันบำราศนราดูร

 


ข่าวสารอื่นๆ