สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

แผนกกระดูก (นอกเวลาราชการ)

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (นอกเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  โทร.02-590-3428