สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

แผนกกระดูก (ในเวลาราชการ)

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ในเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  โทร.02-590-3428