สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (ในเวลาราชการ)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

(นอกเวลาราชการ)