สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image
วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรชั้นนำทางวิชาการด้านโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ในระดับอาเซียนเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ภายในปี 2564"