สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผูู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกรพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 14 เรื่อง

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผูู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นประธานพิธีเปิดการอบบรมหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกรพยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 14 เรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" โดยมีนายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการสถาบันกลุ่มภารกิจด้านแผนปฏิบัติการชาติการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล(IPC and AMR) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการอบรมจัดระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

  

  

  

  

  

  

  


ข่าวสารอื่นๆ