สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

สถาบันบำราศนราดูร เปิดหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ” ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น.

สถาบันบำราศนราดูร เปิดหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์  เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ” ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 3  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

- ค่าลงทะเบียน กลุ่มแพทย์  เภสัชกร     วันที่  23 - 25  มกราคม  2566 ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท

- ค่าลงทะเบียน กลุ่มเทคนิคการแพทย์   วันที่ 23 - 27  มกราคม 2566 ค่าลงทะเบียน   4,000 บาท

- ค่าลงทะเบียน กลุ่มพยาบาล วันที่ 23 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566   ค่าลงทะเบียน  7,000 บาท

สมัครได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3EpZ3fd

 QR code สมัคร

                           

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ สถาบันบำราศนราดูร

โทร  02-590-3652   โทรสาร 02-590-3443


ข่าวสารอื่นๆ