สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปี 2566


ข่าวสารอื่นๆ