สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

“คณะนิสิตกายภาพบำบัดจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มาศึกษาดูงานเรื่อง “งานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคเอดส์”ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สถาบันบำราศนราดูร โดยมีนางสาวชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับ”

“คณะนิสิตกายภาพบำบัดจากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มาศึกษาดูงานเรื่อง “งานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคเอดส์”ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สถาบันบำราศนราดูร โดยมีนางสาวชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับ”


ข่าวสารอื่นๆ