สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

สถาบันบำราศนราดูร จะดำเนินการขายทอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๘๐๒ รายการ

ข่าวสารอื่นๆ