สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2566

บัดนี้ สถาบันบำราศนราดูร ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 10 เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและปฏิบัติตามข้อกำหนด
ตามไฟล์แนบ
- อบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2566
- แนบไฟล์  ประกาศรายชื่อ
สอบถามรายละเอียด โทร 02 590 3443

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ