สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นขั้นพื้นฐาน สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นขั้นพื้นฐาน สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”

จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

รายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2566 - 15 มกราคม 2567

หรือเต็มจำนวนรับสมัคร

สมัครได้ที่ https://bit.ly/47J9xT0

โทรศัพท์ : 02-590-3652  ,  02-590-3443

 


ข่าวสารอื่นๆ