สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน (site visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินฯ

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน (site visit) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินฯ โดยมีนายแพทย์จิรพงษ์ ฬียาพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านสนุบสนุนระบบบริการสุขภาพ และนางสาวกิตติรัตน์ ไพจิตโรจนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอผลงาน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

 

  

  

  

  

  


ข่าวสารอื่นๆ