สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สถาบันบำราศนราดูร

องค์กรคุณธรรม

      ► ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

      ► ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            - สถาบันบำราศนราดูร ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            - อยู่ระหว่างดำเนินการ

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

      ► ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดี

      ► ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            - ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ได้รับคำชมเชย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ►  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            - อยู่ระหว่างดำเนินการ