สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

แผนผังแสดงอาคาร

แผนผังเเสดงอาคาร ภายในสถาบันบำราศนราดูร