กองบริหารการคลัง
Responsive image

004/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป กองฯแผนงาน สลก. กองนวัตกรรม ส.สื่อสารฯ ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 549,700.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ