กองบริหารการคลัง
Responsive image

084/63 โอนงบดำเนินงาน (เบิกแทน) ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3,000,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ