กองบริหารการคลัง
Responsive image

111/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1,ผ7.1,ผ9.1และผ.10.1 กองโรคติดต่อทั่วไป โอนเงินไป กรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 515,305.07 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ