กองบริหารการคลัง
Responsive image

153/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 , ผ.3.1 , ผ.5.1 และ ผ.7.3 สคร.2 โอนเงินไป ศตม.2.2 และศตม.2.3 จำนวนทั้งสิ้น 2,035,860.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ