กองบริหารการคลัง
Responsive image

164/63 โอนงบดำเนินงาน (งบกลาง) กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป สคร.1 ,สคร.2 ,สคร.4 ,สคร.7 ,สคร.9 ,สคร.10 และสคร.12 จำนวนทั้งสิ้น 36,020,905.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ