กองบริหารการคลัง
Responsive image

270/63 โอนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 5,000,000.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ