กองบริหารการคลัง
Responsive image

284/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1 และ ผ.4.1 กองโรคเอดส์ โอนเงินไป กองวัณโรค จำนวน 240,000.-บาท, กองโรคเอดส์ โอนเงินไป กรมฯ จำนวน 360,000.- บาท และ กรมฯ โอนเงินไป สถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน360,000.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ