กองบริหารการคลัง
Responsive image

10/64 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 8,419,600.- บาท และสำนักฯผู้ทรงฯ จำนวน 468,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ