กองบริหารการคลัง
Responsive image

165/62 โอนงบประมาณเบิกแทนกัน กรมชลประทาน โอนเงินมา สำนักโรคติดต่อทั่วไป และ สคร.6 จำนวน 1,400,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ