กองบริหารการคลัง
Responsive image

223/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.3.1 และ ผ.8.1 สำนักโรคติดต่อฯ โอนเงินคืนกรมฯ 3,167,725.23 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ