กองบริหารการคลัง
Responsive image

342/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.3.1, ผ.4.1 และ ผ. 5.2 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ จำนวน 12,265,800.- บาท

1.กองบริหารทรัพยาการบุคคล

2.กองบริหารการคลัง

3.กองวัณโรค

4.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

6.สถาบันบำราศนราดูร

7.สถาบันราชประชาสมาสัย

8.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1

9.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2

10.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

11.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

12.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

13.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6

14.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

15.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

16.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

17.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ