กองบริหารการคลัง
Responsive image

421/62 โอนงบรายจ่ายอื่น (วิจัย) กรมฯ โอนเงินไป กองฯแมลง จำนวน 491,344.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ