กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 โครงการ

1.โครงการ "Business Intelligence (เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ)"

2. โครงการ Excel for Business Success "Excel เพื่อพิชิตธุรกิจ"

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ