กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ