สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2564 (วันที่ 21-27 มีนาคม 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 12/2564 "เตือนประชาชนในช่วงนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ขอให้ติดตามข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันดูแลตนเอง"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=17649&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ