สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 15/2564 (วันที่ 11-17 เมษายน 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 15/2564 "เตือนประชาชนช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ อาจมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18052&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ