กองบริหารการคลัง
Responsive image

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และบุคลากรกองบริหารการคลัง
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของกรมควบคุมโรค
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ กรมควบคุมโรค
โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมในพิธีดังกล่าว


ข่าวสารอื่นๆ