กองบริหารการคลัง
Responsive image

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กองบริหารการคลัง 2566

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กองบริหารการคลัง 2566

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง พร้อมบุคลากรกองบริหารการคลัง และบุคลากรกรมควบคุมโรค
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับบุคลากร สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม
พร้อมทั้งพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมีสุขภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเป็นการถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลถวาย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องพระ อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค และทางออนไลน์ทางระบบ WebEX

 


ข่าวสารอื่นๆ