กองบริหารการคลัง
Responsive image

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กองบริหารการคลัง 2566

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กองบริหารการคลัง 2566

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง พร้อมบุคลากรกองบริหารการคลัง
และบุคลากรกรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
ของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
ให้กับบุคลากร สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมทั้งพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมีสุขภาพชีวิตที่ดี
และเพื่อเป็นการถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องพระ อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค และทางออนไลน์ทางระบบ WebEX


ข่าวสารอื่นๆ