กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครตามหน่วยงานที่ท่านสนใจได้ดังนี้

1. กองระบาดวิทยา (รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 2590 3801
>> รายละเอียดการรับสมัคร 

2. กองโรคติดต่อทั่วไป (รับสมัคร นักวิชาการสาธาณสุข 5 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 2590 3165
>> รายละเอียดการรับสมัคร

3. กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 64 อัตรา) 
โทรศัพท์ 08 0059 4119, 09 8725 2682, 08 7516 3474
>> รายละเอียดการับสมัคร

4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 2521 0943-5
>> รายละเอียดการรับสมัคร

5. สถาบันบำราศนราดูร
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 2590 3471-2
>> รายละเอียดการรับสมัคร

6. สถาบันราชประชาสมาสัย (รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 10 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 2385 9135-7 ต่อ 1719-1720
>> รายละเอียดการรับสมัคร

7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 12 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 5314 0774 ต่อ 127-129
>> รายละเอียดการรับสมัคร

8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 5521 4615-7 ต่อ 341,342
>> รายละเอียดการรับสมัคร

9. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 5622 1822 ต่อ 106,143
>> รายละเอียดการรับสมัคร

10. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา) 
โทรศัพท์ 0 3623 9302 ต่อ 125
>> รายละเอียดการรับสมัคร

11. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
(รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 8 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 3231 0766
>> รายละเอียดการรับสมัคร

12. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 28 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 3827 1881-2 ต่อ 121,106
>> รายละเอียดการรับสมัคร

13. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 4322 2818-9 ต่อ 236
>> รายละเอียดการรับสมัคร

14. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 4221 9168
>> รายละเอียดการรับสมัคร

15. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
(รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 4421 2900 ต่อ 214,217
>> รายละเอียดการรับสมัคร

16. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 9 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 4525 5934, 0 4524 3235
>>  รายละเอียดการรับสมัคร

17. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 7 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 38 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 7534 1147 ต่อ 21
>> รายละเอียดการรับสมัคร

18. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
(รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา / นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา / นักวิชาการสาธารณสุข 14 อัตรา)
โทรศัพท์ 0 7433 6080-1 ต่อ 11
>> รายละเอียดการรับสมัคร


ข่าวสารอื่นๆ