สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
12 ตุลาคม 2565
-
2566
-
-
718600
-
22
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-