สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image
วิสัยทัศน์

 

องค์กรสมรรถนะสูงด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2570