สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
18 ตุลาคม 2565
-
2566
18 ตุลาคม 2565
26 ตุลาคม 2565
1925000
-
11
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)