สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

TB

โรควัณโรคฯ

วัณโรค(Tuberculosis หรือ TB) คืออะไร

วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อทางอากาศ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อว่า ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium Tuberculosis) โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคมักไม่แสดงอาการใด ๆ แต่ตัวโรคจะดำเนินต่อไป

แบ่งเป็นสามระยะ ได้แก่

- การติดเชื้อระยะแรก (Primary TB Infection)

- การติดเชื้อระยะแฝง (Latent TB Infection)

- ระยะแสดงอาการหรือระยะกำเริบ (Active Disease)

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ