สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1740.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ