สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ศตม.ที่ 8.1 จ.อุดรธานี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างหนอน กรณีอ้างว่าพบหนอนออกจากผิวหนัง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี


ข่าวสารอื่นๆ