สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี จัดประชุมพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคฯ ครั้งที่ 2/2565 (รอบที่ 2)


ข่าวสารอื่นๆ