สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

[RTI] แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในผู้ขับขี่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 65

 

ดาวน์โหลดไฟล์  แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ และหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ได้ที่  >>  https://drive.google.com/drive/folders/1tdr97vrvlsctpL2-nEGKdQhRAp7LxJQL?usp=sharing


ข่าวสารอื่นๆ