สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

7 วิธี เตรียมความพร้อม เที่ยวหน้าหนาว ปลอดภัยแน่นะวิ... 

แนะ 7 วิธีปฏิบัติในการขับขี่และเดินทางในช่วงฤดูหนาวหมอกลงจัด ให้เพิ่มความระมัดระวังอาจเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน เช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง ????????⚙️

#ขับขี่ปลอดภัย

#อุบัติเหตุทางทองถนน

#กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ