สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1716

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับย้าย-รับโอนข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1716

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ