สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับย้าย/ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1716

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ