สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี ร่วมกิจกรรม “วิ่งชมพระจันทร์ อัศจรรย์พระนอน ขอพรพระหลวงปู่จันทร์ ไนท์รันสามพร้าว UDONTHANI SPORT CITY” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางเนื้อทิพย์ หมู่มาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สคร.8 อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งชมพระจันทร์ อัศจรรย์พระนอน ขอพรพระหลวงปู่จันทร์ ไนท์รันสามพร้าว" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูงและป้องกันการหมดสติ จากการวิ่ง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ ครั้งนี้


ข่าวสารอื่นๆ