สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี เตือนประชาชน หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ


ข่าวสารอื่นๆ